< !DOCTYPE html> Maptrack Privacy

Polityka prywatności

Podane przez Klientów dane osobowe AMT zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych zwanych dalej ''RODO'' LINK

W tym celu Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony powierzonych danych osobowych.

Adresatem korzystania z naszych usług oraz towarów nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

Administratorem danych osobowych jest AMT Marek Toporczyk ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin.

Kontakt do administratora danych osobowych ado@amt-alarmy.pl .

Na podstawie RODO masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania swoich danch
- żądania usunięcia swoich danych
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych
- żądania przenoszenia danych osobowych

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia twoich danych osobowych, Administrator danych osobowych nadal może przetwarzać twoje dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.

Informacje ogólne
Podczas przeglądania publikowanych przez AMT stron internetowych są używane pliki ''cookies'' , które są zapisywane na twoim urządzeniu końcowym.
Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych.

AMT przetwarza dane osobowe w celach:
1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w systemie lokalizacji GPS Maptrack, za pośrednictwem www.maptrack.pl
2. Administrator będzie przetwarzał udostepnione dane:
login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, nazwa firmy, adres, numer seryjny urządzenia, pozycja GPS urządzenia.
3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne ,lecz niezbędne w celu realizacji usługi.
4.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy ,a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ,lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Przydatne linki:

Wniosek o usunięcie danych osobowych z systemu lokalizacji GPS maptrack.pl